Plurlatero


Informatiekundige

Organisatiepsycholoog

Mijn LinkedIn

Welkom bij Plurlatero


Als veelzijdig mens is mijn bedrijf Plurlatero natuurlijk even veelzijdig. Plurlatero betekent veelhoek in het Esperanto. Esperanto is een kunstmatige taal die speciaal ontworpen is om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Mijn bedrijf heet "Veelhoek", omdat mijn sterkste punt mijn veelzijdigheid is. Ik ben opgeleid tot informatiekundige, organisatiepsycholoog en actuarieel rekenaar. Ik kan denken in logische structuren, gegevens-, informatie- en geldstromen, kansen en risico's, maar ik ken ook de manieren waarop menselijke emoties en menselijk gedrag kan botsen met wat zo simpel, logisch en voor de hand liggend leek. Buiten de bestaande hokjes denken is voor mij vanzelfsprekend; ik pas nooit in de bestaande hokjes.

Afdelingen in organisaties bestaan uit mensen die qua belangstelling, opleiding en ervaring meer op elkaar lijken dan op mensen op andere afdelingen. Programmeurs lijken op programmeurs, boekhouders op boekhouders. Het is dan ook niet vreemd dat er subculturen ontstaan op afdelingen binnen bedrijven. Soms gebruiken mensen op verschillende afdelingen dezelfde woorden, maar bedoelen ze er iets anders mee. Of ze gebruiken verschillende woorden voor hetzelfde, zonder dat van elkaar door te hebben. Binnen een afdeling spreekt men hetzelfde jargon, begrijpt daardoor dezelfde humor, kijkt met dezelfde expertise naar een situatie.

Soms kunnen subculturen tot verschillen van inzicht leiden tussen mensen en/of afdelingen. Men kijkt vanuit eigen perspectief en behartigt deelbelangen, zonder de andere deelbelangen te kunnen overzien. En daar is niet mis mee: verschillen van inzicht kunnen tot meer inzicht en wederzijdse waardering leiden. En als alle deelbelangen goed vertegenwoordigd worden, dan kan dat leiden tot een optimale oplossing. Maar het kan er ook toe leiden dat beslissingen genomen worden die niet uitgevoerd worden omdat er geen draagvlak is. Of het kan er toe leiden dat er steeds voor halfslachtige compromissen wordt gekozen, het sparen van de kool en geit. Ik kan met iedereen in een organisatie praten, de verschillende belangen overzien en zo nodig pijnlijke beslissingen nemen. En daarom is mijn bedrijfsnaam in het Esperanto: ik kan door mijn brede achtergrond met mensen uit verschillende subculturen communiceren. 

Psychologie en informatiekunde komen bij elkaar in het vakgebied informatiemanagement. Buiten opdrachten in informatiemanagement, ben ik ook beschikbaar voor opdrachten binnen ICT en organisatiepsychologie.

Sandra Meijers